การตกแต่งสวนกับการตัดแต่งพรรณไม้

การจัดสวนถึงแม้จะออกแบบได้สวยงามถูกต้องเพียงใด แต่หากไม่ได้รับการดูแลรักษาตกแต่งเพิ่มเติม ความสวยงามและความสมบูรณ์ต่างๆก็ค่อยๆลดลงไปตามกาลเวลา การดูแลรักษาและตกแต่งสวนอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือการตัดแต่งพรรณไม้ในสวนให้ดูสวยงาม มีระเบียบ หรือการตัดแต่งให้เป็นรูปทรงต่างๆเพื่อช่วยเพิ่มความน่าสนใจของสวนมากยิ่งขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้เจ้าของสวนสามารถลงมือทำได้ด้วยตัวท่านเอง

ความหมายของการตัดแต่งพรรณไม้

การตัดแต่งพรรณไม้ เป็นการตัดส่วนที่ไม่ต้องการออก วัตถุประสงค์ของการแต่งก็เพื่อจะให้ไม้นั้นๆ มีรูปทรงตามที่ต้องการ การตัดแต่ง มักมีความจำเป็นกับไม้ประเภทไม้ยืนต้น กับไม้พุ่ม เนื่องจากไม้ยืนต้นและไม้พุ่ม ที่นำมาใช้ในการจัดสวนจะมีการเจริญเติบโตจนรูปทรงเปลี่ยนแปลงไป การตัดแต่งพรรณไม้ก็จะช่วยทำให้ ต้นไม้คงสภาพตามที่เราต้องการและมีความสวยงามมากขึ้น

ลักษณะของไม้ที่ควรเริ่มตัดแต่งกิ่ง

  • กิ่งไม้แห้งตาย
  • กิ่งไม้ที่เจริญผิดรูปปกติ
  • กิ่งไม้ที่เป็นโรค เช่นพบเชื้อรา
  • กิ่งที่อ่อนแอฉีกขาด
  • ต้องการให้ไม้ได้รูปทรงที่ต้องการ

การตัดแต่งกิ่งพรรณไม้

การตัดแต่งพรรณไม้โดยเฉพาะไม้พุ่ม จะเริ่มตั้งแต่การเด็ดยอด เพื่อให้ไม้พุ่มแตกใบออกด้านข้าง เพื่อเป็นการลดความสูงของยอดพุ่ม หลังจากนั้นก็ทำการตัดแต่งกิ่ง พุ่มให้เป็นรูปทรงต่างๆที่สวยงามตามความต้องการ ในกรณีที่พุ่มไม้มีความหนาแน่นเกินไปก็สามารถทำการตัดแต่งกิ่งที่แกออกได้ ส่วนพุ่มไม้ที่แทงหน่อออกมาจะต้องตัดออกโดยตัดให้ลึกลงในระดับดิน หลังจากตัดแต่งไม้แล้วก็ให้ดูแลรักษารดน้ำตามปกติ การตัดแต่งพรรณไม้จะช่วยให้มีการแตกยอดกิ่งใหม่ทำให้ไม้พุ่มนั้นมีพุ่มที่สวยดูดกและแน่นขึ้น

เครื่องมือที่ใช้ในการตัดแต่งพรรณไม้

การตัดแต่งพรรณไม้แต่ละครั้ง เครื่องมือที่ใช้จะต้องเหมาะสมกับงานนั้นๆ เครื่องมือจะต้องมีความคมและพร้อมสำหรับใช้งาน  เครื่องมืองที่ใช้ในการตัดแต่งกิ่งพรรณไม้ได้แก่ เลื่อยตัดแต่งกิ่ง  กรรไกรตัดกิ่ง กรรไกรตัดหญ้าก็สามารถใช้ได้สำหรับพรรณไม้ที่กิ่งไม่โตมาก

ตัวอย่างพรรณไม้ที่ได้รับการตัดแต่งที่จะช่วยเติมเต็มความสมบูรณ์ของการจัดสวน
การจัดสวน,ตกแต่งสวน,ตัดแต่งไม้พุ่ม
การตัดแต่งต้นไม้ให้เป็นพุ่มสวยงามเพิ่มความสมบูรณ์ของการจัดสวน
การจัดสวน,ตกแต่งสวน,ตัดแต่งพรรณไม้
การตัดแต่งพรรณไม้ให้เป็นระเบียบถือเป็นสิ่งที่ต้องทำพร้อมกับการดูแลรักษาสวน
การจัดสวน,ตกแต่งสวน,ตัดแต่งพรรณไม้
สามารถตัดแต่งพรรณไม้ตามรูปทรงที่ต้องการเพิ่มช่วยให้การจัดสวนดูน่าสนใจยิ่งขึ้น

 

Leave A Reply

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่