supalerg

53 โพสต์ 0 ความคิดเห็น
การจัดสวน,สวนแนวตั้ง,Vertical Gardens
Vertical Gardens  การจัดสวนที่จะทำให้ผนังบ้านกลายร่างเป็นสีเขียว ผนังหรือกำแพงบ้านยังมีใครหลายคนที่ยังไม่ทราบว่า พื้นที่แห่งนี้ยังสามารถสร้างสรรศิลปะด้วยการเติมแต่งพื้นที่สีเขียวด้วยการจัดสวน เพื่อให้บ้านของท่านปกคลุมไปด้วยความเขียวชอุ่มของพืชพรรณ เพื่อสร้างความชุ่มชื่น โดยเฉพาะที่อยูjอาศัยในเขตเมืองที่มีพื้นที่สำหรับสีเขียวที่น้อย การจัดสวนในรูปแบบ Vertical Gardensโดยใช้พืชพรรณนั้นจึงเป็นไอเดียที่น่าสนใจที่จะทำให้กำแพงบ้านผนังอาคารของท่านสวยงามไม่จำเจ ประโยชนน์ของการจัดสวนแบบ Vertical Gardens (สวนแนวตั้ง) จัดสวนได้ทุกที่ที่มีผนังหรือกำแพง ในยุคปัจจุบันที่ที่อยู่อาศัยต้องมีพื้นที่จำกัดลงโดยเฉพาะในเขตเมือง จึงได้เกิดแนวคิดใหม่สำหรับการเพิ่มพื้นที่สำหรับการจัดสวน ซึ่งแตกต่างการจัดสวนทั่วไปที่ใช้พื้นที่ในแนวราบ จึงได้กำเนิดการจัดสวนที่เป็นแนวตั้ง โดยใช้พื้นที่ของกำแพงและผนังมาเป็นจุดยึด ซึ่งสามารถได้ผลดีทำให้ป่าคอนกรีตกลายเป็นพื้นที่สีเขียวที่สวยงามสดชื่น คุณภาพอากาศดีขึ้นจนรู้สึกได้ แน่นอนการจัดสวนแบบ Vertical Gardens (สวนแนวตั้ง)ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ว่าพืชที่มีสีเขียวสามารถปรับปรุงคุณภาพของอากาศให้ดีขึ้นได้ พืชพรรณสีเขียวจะเป็นประโยชน์มากในทุกสภาพแวดล้อม ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นตัวกรองอากาศจากธรรมชาติ ดูดซึมอากาศเสียและปล่อยออกซิเจนที่สะอาดออกมา ซึ่งถ้าเรานำพืชพรรณมาอยู่ในบริเวณอาคารสถานที่มากเท่าใดก็จยิ่งจะทำให้อากาศภายในบริเวณนั้นมีความสะอาดสดชื่นมากขึ้นเท่านั้น ความสวยงามไม่จำเจมองไปทางไหนก็มีแต่สีเขียว ไม่มีใครที่ได้มองเห็นผนังสีเขียวแล้วไม่เกิดความประทับใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผนังที่ได้รับการตกแต่งที่สวยงามด้วยดีไซน์ที่เหมาะสมของการจัดสวนแบบ Vertical Gardens (สวนแนวตั้ง) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานของ แพทริก บลังก์ นักพฤกษศาสตร์ชาวฝรั่งเศษ ผู้ที่ให้กำเนิดสวนแนวตั้ง ซึ่งผลงานการจัดสวนของ แพทริก บลังก์ เป็นที่ยอมรับและประทับใจต่อผู้ที่ได้พบเห็นทั่วโลก ค่าใช่จ่ายด้านพลังงานลดลง นอกจากความสวยงามแล้ว การจัดสวนแบบ  Vertical Gardens (สวนแนวตั้ง)ยังช่วยให้คุณประหยัดพลังงานจากการใช้เครื่องปรับอากาศ เนื่องจากการจัดสวนบนผนังจะช่วยปรับระดับสมดุลความชื้นผ่านกระบวนการที่เรียกว่าการคายระเหยน้ำ รอบๆผนังซึ่งทำให้อากาศเย็นลงและด้วยดูดซับความความร้อนจากภายนอกอาคารได้เป็นอย่างดี ลดระดับเสียงรบกวน หลายคนคงอาจจะสงสัยว่าพืชสามารถช่วยลดระดับเสียงได้อย่างไร การดูดซึมเสียงเป็นประโยชน์อย่างนึงของพืชที่ทุกคนอาจจะไม่ทราบ การมีพืชที่ปกคลุมบริเวณผนังอาคารสามารถช่วยลดระดับเสียงดัง เช่นเสียงจากการจราจร ได้เป็นอย่างดี นี่เป็นเพียงส่วนนึงจากประโยชน์ของการจัดสวนแบบ  Vertical Gardens (สวนแนวตั้ง) ซึ่งเพียงพอที่จะทำให้ผู้ที่รักและหลงไหลต่อความเป็นธรรมชาติของพื้นที่สีเขียว ซึ่งมีข้อจำกัดในเรื่องพื้นที่ ซึ่งการจัดสวนแบบ Vertical Gardens (สวนแนวตั้ง) นี้อาจตอบโจทย์คุณได้ ตัวอย่างการจัดสวนแบบ Vertical Gardens (สวนแนวตั้ง)
การจัดสวน,ตกแต่งสวน,ตัดแต่งพรรณไม้
การตกแต่งสวนกับการตัดแต่งพรรณไม้ การจัดสวนถึงแม้จะออกแบบได้สวยงามถูกต้องเพียงใด แต่หากไม่ได้รับการดูแลรักษาตกแต่งเพิ่มเติม ความสวยงามและความสมบูรณ์ต่างๆก็ค่อยๆลดลงไปตามกาลเวลา การดูแลรักษาและตกแต่งสวนอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือการตัดแต่งพรรณไม้ในสวนให้ดูสวยงาม มีระเบียบ หรือการตัดแต่งให้เป็นรูปทรงต่างๆเพื่อช่วยเพิ่มความน่าสนใจของสวนมากยิ่งขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้เจ้าของสวนสามารถลงมือทำได้ด้วยตัวท่านเอง ความหมายของการตัดแต่งพรรณไม้ การตัดแต่งพรรณไม้ เป็นการตัดส่วนที่ไม่ต้องการออก วัตถุประสงค์ของการแต่งก็เพื่อจะให้ไม้นั้นๆ มีรูปทรงตามที่ต้องการ การตัดแต่ง มักมีความจำเป็นกับไม้ประเภทไม้ยืนต้น กับไม้พุ่ม เนื่องจากไม้ยืนต้นและไม้พุ่ม ที่นำมาใช้ในการจัดสวนจะมีการเจริญเติบโตจนรูปทรงเปลี่ยนแปลงไป การตัดแต่งพรรณไม้ก็จะช่วยทำให้ ต้นไม้คงสภาพตามที่เราต้องการและมีความสวยงามมากขึ้น ลักษณะของไม้ที่ควรเริ่มตัดแต่งกิ่ง กิ่งไม้แห้งตาย กิ่งไม้ที่เจริญผิดรูปปกติ กิ่งไม้ที่เป็นโรค เช่นพบเชื้อรา กิ่งที่อ่อนแอฉีกขาด ต้องการให้ไม้ได้รูปทรงที่ต้องการ การตัดแต่งกิ่งพรรณไม้ การตัดแต่งพรรณไม้โดยเฉพาะไม้พุ่ม จะเริ่มตั้งแต่การเด็ดยอด เพื่อให้ไม้พุ่มแตกใบออกด้านข้าง เพื่อเป็นการลดความสูงของยอดพุ่ม หลังจากนั้นก็ทำการตัดแต่งกิ่ง พุ่มให้เป็นรูปทรงต่างๆที่สวยงามตามความต้องการ ในกรณีที่พุ่มไม้มีความหนาแน่นเกินไปก็สามารถทำการตัดแต่งกิ่งที่แกออกได้ ส่วนพุ่มไม้ที่แทงหน่อออกมาจะต้องตัดออกโดยตัดให้ลึกลงในระดับดิน หลังจากตัดแต่งไม้แล้วก็ให้ดูแลรักษารดน้ำตามปกติ การตัดแต่งพรรณไม้จะช่วยให้มีการแตกยอดกิ่งใหม่ทำให้ไม้พุ่มนั้นมีพุ่มที่สวยดูดกและแน่นขึ้น เครื่องมือที่ใช้ในการตัดแต่งพรรณไม้ การตัดแต่งพรรณไม้แต่ละครั้ง เครื่องมือที่ใช้จะต้องเหมาะสมกับงานนั้นๆ เครื่องมือจะต้องมีความคมและพร้อมสำหรับใช้งาน  เครื่องมืองที่ใช้ในการตัดแต่งกิ่งพรรณไม้ได้แก่ เลื่อยตัดแต่งกิ่ง  กรรไกรตัดกิ่ง กรรไกรตัดหญ้าก็สามารถใช้ได้สำหรับพรรณไม้ที่กิ่งไม่โตมาก ตัวอย่างพรรณไม้ที่ได้รับการตัดแต่งที่จะช่วยเติมเต็มความสมบูรณ์ของการจัดสวน  
การจัดสวน,จัดสวน,สวนแขวน
สวนไม้แขวนไอเดียการจัดสวนในพื้นที่จำกัด การจัดสวนนอกเหนือจากการปรับภูมิทัศน์หรือนำต้นไม้มาลงปลูกบนพื้นดินยังมีการจัดสวนแบบอื่นโดยการที่นำต้นไม้มาตกแต่งพื้นที่ส่วนอื่นๆในรูปแบบของแนวตั้ง หรือการแขวนต้นไม้ ซึ่งสามารถตกแต่งได้ทุกพื้นที่แม้กระทั่งบริเวณภายในบ้าน อาคาร หรือดาดฟ้า ถือเป็นไอเดียการจัดสวนง่ายๆที่ใช้ได้กับพื้นที่เล็กๆ สวนแขวนสามารถตกแต่งได้ดีแม้ในพื้นที่จำกัด เช่น คอนโดมิเนียม หอพัก อพาร์ทเม้น ทาวน์เฮ้าส์ ตึกแถว อาคารชุด หรือแม้กระทั่งภายในบ้าน การเลือกชนิดต้นไม้และภาชนะในการจัดสวนแขวน การเลือกพันธุ์ไม้ พันธุ์ไม้ที่นิยมการใช้เป็นไม้แขวน ควรเลือกไม้ที่มีการเจริญเติบโต ค่อนข้างทอดเลื้อย ปลายยอดอ่อนห้อยย้อยลงด้านล่าง หรืออาจเป็นไม้ที่มีใบและดอกสวยงามที่นิยมปลูกในกระถางขนาดเล็กได้ ประเภทของพันธุ์ไม้แบ่งได้เป็น2กลุ่ม ไม้ดอกประดับ มีจุดเด่นอยู่ที่ดอก มีทั้งดอกเดียวและดอกช่อ เป็นไม้ที่ต้องการแสงแดด โดยเฉพาะแสงแดดยามเช้า  เช่น กล้วยไม้ ไก่แดง โลบีเลีย เวอร์บีน่า ไม้ใบประดับ จุดเด่นอยู่ที่ใบกิ่งก้าน รูปทรงสวยงาม การเจริฐเติบโตสามารถห้อยย้อยลงมาได้ เช่น ไอวี่ พรหมกำมะหยี่ สายป่านดวงใจ ริบบิ้นชาลี ภาชนะที่แนะนำในการจัดสวนไม้แขวน กระเช้าหรือกระถางแขวน มีลวดหรือโซ่ขนาดเล็กเป็นสายคล้อง ความยาวมีหลายขนาด มีทั้งกระถางดินเผา กระถางแก้ว กระถางพลาสติก และเปลือกมะพร้าว กระบะไม้หรือตะแกรงเหล็กที่สามารถยึดติดกับฝาผนัง เพื่อนำไม้กระถางขนาดเล็กไปวางไว้ วัสดุรีไซเคิล นำมาประยุกต์ได้หลายชนิด เช่น กระป๋องน้ำอัดลม รอเท้าบูท ถังสี หมวกนิรภัย ซึ่งล้วนแต่เป็นไอเดียที่เก๋ไก๋ สำหรับคนที่ชอบตกแต่งสวนที่ไม่ซ้ำใคร ตัวอย่างการจัดสวนไม้แขวนสวยๆ (จากดาษดา แกลเลอรี่ เขาใหญ่)                                                                      
สวนรีสอร์ท,จัดสวน,การจัดสวน
นิยามของการจัดสวนรีสอร์ท การจัดสวนสไตล์รีสอร์ท เป็นการจัดสวนเพื่อต้องการให้พื้นที่นั้นเป็นเหมือนกับสถานที่พักผ่อน มีความสมบูรณ์ของธรรมชาติ เป็นการปรับภูมิทัศน์ให้เกิดความร่มรื่นสวยงามตามสภาพของภูมิประเทศ สภาพอากาศหรือรูปแบบของสถานที่พักตากอากาศตามสถานที่ต่างๆ สิ่งสำคัญของการจัดสวนสไตล์รีสอร์ท 1.ภูมิประเทศ ภูมิประเทศเป็นตัวกำหนดแนวทางของการจัดสวนแนวนี้ เพื่อทำให้ง่ายต่อการออกแบบและความสมดุลของพื้นที่ เช่น เชิงเขา แม่น้ำ ลำธาร ทะเลสาบ 2.พรรณไม้ พรรณไม้คือเป็นสิ่งสำคัญของการจัดสวนทุกชนิด รวมทั้งสวนสไตล์รีสอร์ท ที่ต้องอาศัยความหลากหลายของชนิดพรรณไม้ 3.สภาพอากาศ เป็นตัวกำหนดชนิดของพรรณไม้ รวมถึงรูปแบบของหารตกแต่งเพราะการจัดสวนรีสอร์ท จะเน้นเข้ากับบรรกาศของพื้นที่และสภาพอากาศ ส่วนประกอบของการจัดสวนสไตล์รีสอร์ท ประตูทางเข้าออก ควรออกแบบเป็นซุ้มประตูรูปทรงต่างๆ บริเวณทางเข้าออกควรออกแบบจัดสวนปลูกพรรณไม้ให้เด่นสะดุดตา เช่น ปาล์มชนิดต่างๆ หมากนวล หมากเหลืองเป็นต้น รั้ว การออกแบบรั้วนิยมใช้รั้วไม้ ที่ไม่สูงมากนัก แล้วปลูกพรรณไม้ประดับตามแนวรั้ว การจัดสวนบริเวณสิ่งปลูกสร้าง ควรเน้นให้มีความสวยสง่างาม โดดเด่น มีทางเข้าออก ภายในอาคาร มีการจัด สวนหย่อม โขดหิน ลำธาร น้ำพุ  น้ำตก พรรณไม้ที่ใช้ ต้องการแสงรำไร หรือพันธุ์ไม้ในร่ม เช่น จั๋ง วาสนา โมก คล้า กล้วยไม้ มีการจัดสวนทางเท้า โดยใช้หินแผ่นธรรมชาติหรือหินสะกัด วางเชื่อมจากจุดต่างๆ จัดสร้างแปลงดอกไม้ เพื่อความโดดเด่นสวยงาม มีจุดรวมผลหรือจุดรับประทานอาหาร เช่นการสร้างศาลา หรือเป็นลานจัดเลี้ยง สนามหญ้า มีทั้งเป็นแบบเรียบเสมอและการปั้นเนินสูงเพื่อเล่นระดับ มีการตกแต่งด้วยแผ่นหิน หรือก้อนหินบ้าง ควรเลือกใช้พรรณไม้ที่ดูแลรักษาง่าย ทนทานตรงบริเวณทางเดินภายในสวน รูปแบบการจัดสวนรีสอร์ท                                                                                                
ดาษดา ปราจีนบุรี,จัดสวน,สวนดอกไม้
ดาษดา แกลลอรี่ ปราจีนบุรี (dasada gallery) อาณาจักรแห่งดอกไม้ ดาษดา แกลลอรี่ สถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อน เพื่อให้ผู้ที่รักในธรรมชาติและชื่นชอบความสวยงามของดอกไม้ ด้วยพื้นที่ กว่า 800 ไร่บริเวณเชิงอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ฝั่งจังหวัดปราจีนบุรี ทำให้พื้นที่แห่งนี้เป็นสวนดอกไม้นานาพันธุ์ ที่สมบูรณ์แบบ อีกทั้งการบริการที่ครบวงจร ทั้ง รีสอร์ท (Dasada The Flower Es'Sense Resort)  ร้านไอศครีม(lalalla) ร้านอาหาร(bloom @ Dasada)  ห้องอาหาร(Mokara Cuisine) ซึ่งสามารถใช้เวลาอยู่กับความงดงามของเหล่า ดอกไม้หายาก พักผ่อน ถ่ายรูป และการออกแบบสถานที่ ที่ถูกใจคนที่ชื่นชอบในการจัดอย่างแน่นอน บรรยากาศภายในดาษดา แกลลอรี่ ปราจีนบุรี                                                                                                                                                                                                                                                                         สถานที่แห่งครอบครัว การมาท่องเที่ยวที่ดาษดา ปราจีนบุรี เหมาะสำหรับทุกเพษทุกวัย โดยเฉพาะการมาเป็นครอบครัวซึ่งพื้นที่ภายใน สามารถใช้รถเข็นสำหรับผู้สูงอายุ และมีบริการรถกอล์ฟเพื่อเดินทางไปยังโซนต่างๆ การเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าไปทางถนนรังสิต-นครนายก เมือไปถึงตัวเมืองนครนายกแล้วให้เลี้ยวขวาไปตามถนนสุวรรณศรเพื่อไปตามเส้นทางปราจีนบุรีอยู่บนเส้นทางนี้ประมาณ 22กิโลเมตร หลังจากนั้นให้เลี้ยงซ้ายไปตามถนนปราจีนบุรี-เขาใหญ่ ประมาณ 8กิโลเมตร ก็จะถึงที่หมาย ดาษดา แกลลอรี่ ปราจีนบุรี ซึ่งขณะนี้ทาง ดาษดา แกลลอรี่ ปราจีนบุรี มีการจัดงานมหกรรมดอกไม้ ดาษดา "NATURE LYRICS" ซึ่งเปิดให้เข้าชมงานตั้งแต่ 5 ธันวาคม 2556 -2 มีนาคม...
เฟอร์นิเจอร์มือสอง,เฟอร์นิเจอร์ไม้,ตกแต่งบ้าน
เฟอร์นิเจอร์มือสองของเก่าเมื่อนำมาเล่าใหม่ ด้วยในยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ไม้ว่าจะเป็นเทคโนโลยีเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์สือสาร ยานพาหนะ เมื่อมีรุ่นใหม่ๆออกมาสู่ตลาด ผู้คนก็หันไปใช้รุ่นที่ใหม่กว่า ทิ้งให้รุ่นเก่านอนตกกระป๋องอยู่ที่ห้องเก็บของ แม้กระทั่งของตกแต่งบ้าน จำพวกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเมื่อเทรนด์สมัยเปลี่ยนไปผู้คนก็นิยมเปลี่ยนแปลงตาม แต่สำหรับของตกแต่งบ้านต่างๆที่ใช้แล้ว ถึงแม้ว่าจะเป็นของเก่าที่เคยเป็นที่ไม่ต้องการ แต่เมื่อได้รับการซ่อมแซม บูรณะเสียใหม่ก็จะกลายเป็นของใหม่ ที่ดูแล้วมีความ คลาสสิค น่าหลงไหลไปอีกแบบ จึงกลายเป็นแนวการตกแต่งบ้านของผู้ที่นิยมใช้เฟอร์นิเจอเก่า เฟอร์นิเจอร์มือสอง มาเลือกใช้แต่งบ้าน ซึ่งทั้งสวยไม่เหมือนใคร แถมยังอยู่ในงบประมาณที่คุ้มค่าอีกด้วย ชนิดของเฟอร์นิเจอร์เก่า เฟอร์นิเจอร์มือสอง เฟอร์นิเจอร์ไม้เก่า เฟอร์นิเจอร์ไม้เก่า เป็นประเภทของเฟอร์นิเจอร์ได้รับความนิยมโดยเฉพาะในกลุ่มที่ หลงไหลในความสวยงามของเนื้อไม้ เนื่องจากเฟอร์นิเจอร์ไม้ในอดีตจะใช้ไม้เนื้อแข็งที่มีลวดลายสวยงาม ไร้รอยต่อของแผ่น เช่นไม้สัก ไม้มะค่า เป็นต้น รูปทรงของเฟอร์นิเจอร์ก็เป็นที่หลงไหลแก่ผู็ที่ชื่นชอบของเก่า และในปัจจุบันได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ เฟอร์นิเจอร์หนัง เฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากวัสดุหนังถือเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่มีความทนทาน กว่าวัสดุสังเคราะห์ในปัจจุบันมาก โดยจะพบว่ามีร้านรับซ่อมแซม เฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากหนังให้กลับมาเหมือนใหม่อยู่หลายแห่ง ทำให้เฟอร์นิเจอหนังยังคงได้รับความนิยมในตลาดเฟอร์นิเจอร์มือสอง เนื่องจากซ่อมแซมได้ และยังมีความน่าใช้งานอยู่ เฟอร์นิเจอร์โลหะ เฟอร์นิเจอร์สารพัดประโยชน์เน้นใช้งาน ถึงแม้จะได้รับความเสียหายเกิดคราบสนิม หรือสีหลุดลอกแต่ก็สามารถที่จะซ่อมแซมให้กลับมาสวยเหมือนใหม่ได้ไม่ยาก แถมยังสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้อีก จึงสามารถพบเห็นเฟอร์นิเจอร์โลหะได้ไม่ยากตามร้านเฟอร์นิเจอร์มือสอง เฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูป (น็อคดาวน์) เฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูป (น็อคดาวน์) เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่พบเห็นได้มากมายชนิดนึงในแหล่งเฟอร์นิเจอร์มือสองด้วยเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ราคาไม่สูงมาก จึงทำให้ผู้ที่เลือกใช้เปลี่ยนใหม่ได้โดยไม่ค่อยจะเสียดายอยู่เท่าไหร่ แต่เฟอร์นิเจอร์ชนิดนี้มีความทนทานที่ค่อนค้างน้อยกว่าเฟอร์นิเจอร์ชนิดอื่น ดังนั้นในการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปมือสองจำเป็นต้องเลือกอย่างรอบคอบส่วนการซ่อมแซมนั้นบางชิ้นอาจซ่อมแซมไม่ได้เลย หรือถึงซ่อมแซมได้ก็อาจไม่แข็งแรงเหมือนเก่าจึงควรหลีกเลี่ยงเฟอร์นิเจอร์ชนิดนี้ในกรณีที่ชำรุดแล้ว ตัวอย่างเฟอร์นิเจอร์มือสอง เฟอร์นิเจอร์ไม้เก่า แบบสวยๆ
พื้นไม้เทียม,สีทาไม้,ระเบียงบ้าน
การซ่อมแซมระเบียงบ้านที่ทำจากพื้นไม้เทียม สิ่งก่อสร้างต่างๆไม่ว่าจะเป็นอะไร เมื่อเวลาผ่านไปย่อมมีการเสื่อมสภาพ หากเราต้องการให้บ้านหรือสิ่งปลูกสร้างแสนรักของเราอยู่ไปนาน จึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลซ่อมแซมอย่างสม่ำเสมอ ยิ่งในส่วนประเภทพื้นบ้านยิ่งต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ โดยเฉพาะพื้นไม้เทียม วัสดุที่นิยมนำมาใช้ทำเป็นพื้นระเบียงบ้าน ซึ่งจะแตกต่างจากพื้นไม้ธรรมดา การเตรียมความพร้อมก่อนลงมือซ่อมแซมพื้นไม้เทียม ตรวจสอบสภาพของพื้นไม้เทียมว่ามีความสมบูรณ์ทุกจุดหรือไม่ โดยเฉพาะการแตกร้าวถึงแม้ว่าพบเพียงเล็กน้อยก็ควรจะเปลี่ยนแผ่นใหม่ทันที จัดเตรียมอุปกรณ์ซ่อมแซมให้พร้อม โดยเฉพาะอุปกรณ์ในการทาสี โดยควรเลือกใช้สีที่ใช้สำหรับพื้นไม้เทียม(Deck stain)โดยเฉพาะ ควรลงมือซ่อมแซมพื้นไม้เทียมในวันที่สภาพอากาศเป็นใจ มีแสงแดด ไม่ควรลงมือในวันที่ฝนตก อุปกรณ์ที่จำเป็นในการซ่อมแซมและทาสีพื้นไม้เทียม สว่าน,หัวสกรู,แท่นเลื่อย(ใบตัดปูน) หรือลูกหมูก็ได้ ปูนกาวอุดพื้นไม้เทียม, หรือวัสดุโป๊ะไม้สำเร็จรูป เช่น ของ Bayer หรือ  rothenburg ควรเลือกสีที่ใช้ให้ตรงกับสีที่จะใช้ทาพื้น กระดาษทรายขัดไม้ แปรงทาสี,อุปกรณ์ทาสี น้ำยาลอกสีไม้ ควรเลือกใช้น้ำยาแบบอย่างดีควรใส่ถุงมือยางป้องกันน้ำยากัดมือ แบบถูกกระป๋อง 200-300 บาท อย่างดี 500-600 บาท สีทาไม้,สีย้อมไม้ (มีให้เลือกหลายสี เช่นสีไม้แดง,สีไม้สัก,สีมะฮอกกานี สีประเภทนี้จะเขียนว่า (Deck stain) มีขายหลากหลายยี่ห้อ เช่น TOA , Rothenburg ,ฺำBayer ,Wood tech ขั้นตอนการซ่อมแซมพื้นไม้เทียมและการทาสีพื้นไม้เทียม ทำการสำรวจพื้นไม้เทียมให้ทั่วทุกแผ่น เน้นไปที่รอยแตกร้าว หากพบว่ามีการแตกร้าวควรเปลี่ยนแผ่นใหม่ การเปลี่ยนแผ่นพื้นไม้เทียมให้ได้ขนาดเท่าเดิม ใช้สว่านน็อตหัวสกูรในการติดตั้ง ห้ามใช้ค้อนกับตะปู ใช้วัสดุโป๊ะไม้เทียม อุดรอยน็อต แล้วใช้เกียงปาดให้เรียบ ใช้น้ำยาลอกสี ทาให้ทั่วและขูดลอกสีเดิมออกให้หมด ทำการล้างโดยใช้ผงซักฟอกแล้วปล่อยให้แห้ง ใช้กระดาษทรายทำการขัดพื้นผิวของเดิมออกให้หมดทำความสะอาดสิ่งสกปรก ฝุ่น ผงสี ออกให้หมด ตรวจเช็คสิ่งสกปรกก่อนที่จะลงสี เริ่มทำการทาสี  โดยขั้นแรกให้ทาสีรองพื้นไม้เทียม โดยเลือกสีที่ใช้กับพื้นไม้เทียมโดยเฉพาะ โดยทา 1 รอบ ทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ...
ของแต่งสวน,การจัดสวน
ของแต่งสวนการเพิ่มลูกเล่นใหม่สำหรับการจัดสวนทุกรูปแบบ นับวันกระแสของการจัดสวนรูปแบบใหม่ๆ ยิ่งมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ อีกทั้งของตกแต่งสวนแบบต่างๆก็มีให้เลือกมากมายขึ้น การที่จะนำของแต่งสวนเข้ามาเพิ่มลูกเล่นใหม่ๆหรือแต่งเติมการจัดสวนของเรานั้น จำเป็นต้องดูจากรูปแบบของการจัดสวนเดิมของเราด้วย เพื่อทำให้มีความเหมาะสมและช่วยเพิ่มความสวยงามให้กับสวนของเรา เพราะถ้าหากใช้ของตกแต่งสวนที่ไม่เหมาะจะทำเกิดความขัดแข้งกันและของแต่งสวนจะกลายเป็นเหมือนสิ่งกีดขวางไปเลยทันที แนะนำของแต่งสวนตามประเภทของการจัดสวน สวนหิน  ของแต่งสวนที่เหมาะสมกับสวนหิน จะเป็นพวก สิ่งของที่ทำมาจากหิน หรือ ปูนปั้น เป็นหลักเนื่อจากสวนหินได้รับอิทธิพลมาจากการจัดสวนแนวญี่ปุ่น ตัวอย่างของแต่งสวนหิน ได้แก่ โคมไฟหินทราย ตุ๊กตาหินทราย อ่างน้ำล้นหินทรายเล็กๆ สวนธรรมชาติ เป็นการจัดสวนแนวไทยๆมีต้นไม้ มีพื้นหญ้า เน้นความรุ่มรื่น ของแต่งสวนที่เหมาะสม จะต้องเป็นของที่กลมกลืมกับธรรมชาติ ไม่มีสีสันฉูดฉาด ตัวอย่างของแต่งสวน ศาลาไม้ทรงไทย ไม้หมอนรถไฟ อ่างไม้เก่า สวนบาหลี สวนที่ให้ความร่มรื่นสูง ต้นไม้จะเป็นพวกต้นไทร เฮลิโคเนีย พลับพลึง ปาล์ม ด้วยการเป็นสวนที่มีกลิ่นอายของวัฒนธรรมและศาสนา ของแต่งสวนจึงเน้นจำพวก รูปปั้นเทวดา ยักษ์ แกะสลัก แหล่งจำหน่ายของแต่งสวน ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ตลาดนัดสวนจตุจักร ตลาดประตูกรุงเทพ พหลโยธิน 54/2 ตลาดต้นไม้ บางใหญ่ - บางบัวทอง ตลาดนัดธนบุรี (สนามหลวง2) แหล่งขายต้นไม้ทั่วไป ส่วนใหญ่ก็จะมีต้นไม้ขายด้วย ตัวอย่างของแต่งสวน                                                                                              
หลังคากันสาด,วัสดุมุงหลังคา
ความจำเป็นที่ต้องติดตั้งหลังคากันสาด หลังคากันสาดถือเป็นการต่อเติมอุปกรณ์ติดตั้งเพื่อป้องกันแสงแดดและฝน เพื่อไม่ให้เข้ามาสู่ตัวบ้านหรืออาคารได้โดยตรง โดยในอดีตการติดตั้งหลังคากันสาดจะไม่ได้คำนึงถึงรูปแบบและความสวยงามมากนัก โดยจะเน้นไปที่การใช้ประโยชน์ จึงอาจทำให้ความสวยงามของบ้านและอาคารลดลงไปบ้าง ยกตัวอย่างเช่น กันสาดผ้าใบ แต่ด้วยความจำเป็นและประโยชน์หลังคากันสาดก็ยังถือว่าจำเป็นอยู่ดี ดังนั้นการที่จะไม่ทำให้ความสวยงามของตัวบ้านลดลง จึงจำเป็นต้องเลือกแบบการติดตั้งกันสาดให้เหมาะสมกับตัวบ้าน เราจึงของแนะนำหลังคากันสาดสวยๆที่จะให้บ้านของคุณดูสวยงามและถือเป็นการตกแต่งบ้านไปด้วย การตกแต่งบ้านด้วยหลังคากันสาดไม้ระแนง ไม้ระแนงถือเป็นแนวการตกแต่งบ้านที่ได้รับความนิยมและช่วยเพิ่มความสวยงาม ไม่ว่าจะเป็น รั้วไม้ระแนง ระแนงบังตา ระแนงบังแดด เมือนำมาทำเป็นหลังคากันสาดจึงถือเป็นไอเดียที่น่าสนใจ  วัสดุที่ใช้ทำหลังคากันสาดไม้ระแนง ในส่วนโครงสร้าง มีทั้งการใช้ไม้ เหล็ก หรือใช้ทั้งไม้และเหล็กผสมกัน ในส่วนของวัสดุมุงหลังคา ควรเน้นไปที่วัสดุประเภทโปร่งแสง เช่นพวก ดีไลท์,โพลีคาร์บอเนต,แผ่นอะคริลิค หรือแผ่นกระจก เพื่อโชว์โครงสร้างได้อย่างชัดเจน ตัวอย่างกันสาดไม้ระแนงสวยๆ                                                                                                   จะเห็นได้ว่าหลังคากันสาด ถ้าได้รับการออกแบบเพื่อให้เข้ากับตัวบ้าน อีกทั้งการประยุกต์เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้อีก ถือเป็นไอเดียที่ดี ทำให้ลบภาพลักษณ์ของการติดตั้งกันสาดแบบเดิมๆ ดังนั้นจึงถือได้ว่าหลังคากันสาดไม้ระแนงถือเป็นไอเดียการตกแต่งบ้านที่น่าสนใจเลยทีเดียว
การจัดสวน,ต้นไม้จัดสวน
ประเภทต้นไม้ที่นิยมใช้ในการจัดสวนและวิธีการเลือกซื้อต้นไม้ ก่อนที่เราจะทำการไปเลือกซื้อต้นไม้ จำเป็นที่ต้องรู้จักประเภทของต้นไม้ที่นิยมใช้ในการจัดสวน ว่าต้นไม้ประเภทไหนใช้สำหรับตกแต่งสวนตรงไหน เพื่อให้เราสมารถคำนาณในส่วนของปริมาณต้นไม้ที่จะใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่หรือไม่ ประเภทต้นไม้หลักๆมีดังนี้ ต้นไม้ใหญ่ เป็นต้นไม้ที่ปลูกเพื่อให้ร่มเงา เหมาะสำหรับการจัดสวนในบ้านที่มีบริเวณ โดย ส่วนมากจะนิยมใช้ 1-3 ต้น เช่น คูน ปีบ ประดู่ ตีนเป็ดฝรั่ง มะฮอกกานี  หูกระจง ฯ การเลือกซื้อต้นไม้ใหญ่ ที่นิยมในปัจจุบันจะเป็นการเลือกใช้ไม้ล้อม เป็นเป็นการนำต้นไม้ที่โตแล้วขุดรากขึ้นมาแล้วใช้ผ้าสแลนท์ห่อรากที่ติดกับดินไว้ การเลือกซื้อ ควรเลือกต้นที่รากแก้วงอกมาใหม่สำหรับพร้อมปลูกได้ทันที ควรหลีกเลี่ยงต้นไม้ที่พึ่งขุดขึ้นมาจากดินใหม่ๆมาปลูก ควรเลือกต้นไม้ที่มีประกันจากทางร้านหรือใช้ทีมงานของทางร้านมาปลูกให้ ต้นไม้ทำรั้ว เป็นต้นไม้ที่ไว้ปลูกเป็นแนวชิดกำแพง หรือปลูกไว้เป็นแนวล้อมอาณาเขตบ้านไว้ โดยจะเน้นไปที่ต้นไม้ที่ให้ใบหนา และดูแลรักษาได้สามารถติดแต่งได้ ต้นไม้ทำรั้วที่นิยมในปัจจุบัน ได้แก่ ต้นไทรเกาหลี ต้นโมก ต้นคริสติน่า ต้นชาฮกเกี้ยน ฯ การเลือกซื้อต้นไม้ทำรั้ว ที่นิยมปัจจุบันจะเป็นต้นไทรเกาหลี ซึ่งราคาจะมีหลายราคา ตามความสูงของต้น ขนาดที่นิยม จะมี ตั้งแต่ 1 ม.-3ม. ควรเลือกต้นที่มีใบเขียวสดมีพุ่มหนา การปลูกต้นไม้ทำรั้วนั้นจะใช้ เมตรละ 3ต้น เพื่อความสวยงามในอนาคต ไม้พุ่มและไม้คลุมดิน ในทางเลือกซื้อต้นไม้สำหรับการจัดสวน เช่นไม้พุ่มและไม้คลุมดิน ปลูกเพื่อเพิ่มความสวยงาม ปลูกเป็นแนวนำสวยตา ปลูกเพื่อตกแต่ง โคนต้นไม้ใหญ่ โดยจะมีตั้งแต่ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มเล็ก พุ่มกลางและพุ่มสูง  ไม้พุ่มไม้คลุมดินที่นิยม ได้แก่ ช้องนาง ช้องแมว  ก้ามกุ้ง การะเกดหนู การเลือกไม้พุ่มและไม้คลุมดิน ไม้พุ่มนั้นจะมีทั้งเป็นไม้ใบและไม้มีดอก บางชนิดมีกลิ่นหอม ควรเลือกไม้พุ่มที่สามารถตัดแต่งกิ่งได้ และทนต่อสภาพอากาศ ควรเลือกต้นที่มีพุ่มสวยงามใบไม่ช้ำ ถ้าเป็นไม้ดอกควรเลือกต้นที่มีดอกออกแล้ว...