การจัดสวน,สวนแนวตั้ง,Vertical Gardens

การจัดสวนแบบ Vertical Gardens (สวนแนวตั้ง)เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับกำแพงบ้าน

0
Vertical Gardens  การจัดสวนที่จะทำให้ผนังบ้านกลายร่างเป็นสีเขียว ผนังหรือกำแพงบ้านยังมีใครหลายคนที่ยังไม่ทราบว่า พื้นที่แห่งนี้ยังสามารถสร้างสรรศิลปะด้วยการเติมแต่งพื้นที่สีเขียวด้วยการจัดสวน เพื่อให้บ้านของท่านปกคลุมไปด้วยความเขียวชอุ่มของพืชพรรณ เพื่อสร้างความชุ่มชื่น โดยเฉพาะที่อยูjอาศัยในเขตเมืองที่มีพื้นที่สำหรับสีเขียวที่น้อย การจัดสวนในรูปแบบ Vertical Gardensโดยใช้พืชพรรณนั้นจึงเป็นไอเดียที่น่าสนใจที่จะทำให้กำแพงบ้านผนังอาคารของท่านสวยงามไม่จำเจ ประโยชนน์ของการจัดสวนแบบ Vertical Gardens (สวนแนวตั้ง) จัดสวนได้ทุกที่ที่มีผนังหรือกำแพง ในยุคปัจจุบันที่ที่อยู่อาศัยต้องมีพื้นที่จำกัดลงโดยเฉพาะในเขตเมือง จึงได้เกิดแนวคิดใหม่สำหรับการเพิ่มพื้นที่สำหรับการจัดสวน ซึ่งแตกต่างการจัดสวนทั่วไปที่ใช้พื้นที่ในแนวราบ จึงได้กำเนิดการจัดสวนที่เป็นแนวตั้ง โดยใช้พื้นที่ของกำแพงและผนังมาเป็นจุดยึด ซึ่งสามารถได้ผลดีทำให้ป่าคอนกรีตกลายเป็นพื้นที่สีเขียวที่สวยงามสดชื่น คุณภาพอากาศดีขึ้นจนรู้สึกได้ แน่นอนการจัดสวนแบบ Vertical Gardens (สวนแนวตั้ง)ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ว่าพืชที่มีสีเขียวสามารถปรับปรุงคุณภาพของอากาศให้ดีขึ้นได้ พืชพรรณสีเขียวจะเป็นประโยชน์มากในทุกสภาพแวดล้อม ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นตัวกรองอากาศจากธรรมชาติ ดูดซึมอากาศเสียและปล่อยออกซิเจนที่สะอาดออกมา ซึ่งถ้าเรานำพืชพรรณมาอยู่ในบริเวณอาคารสถานที่มากเท่าใดก็จยิ่งจะทำให้อากาศภายในบริเวณนั้นมีความสะอาดสดชื่นมากขึ้นเท่านั้น ความสวยงามไม่จำเจมองไปทางไหนก็มีแต่สีเขียว ไม่มีใครที่ได้มองเห็นผนังสีเขียวแล้วไม่เกิดความประทับใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผนังที่ได้รับการตกแต่งที่สวยงามด้วยดีไซน์ที่เหมาะสมของการจัดสวนแบบ Vertical Gardens (สวนแนวตั้ง) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานของ แพทริก บลังก์ นักพฤกษศาสตร์ชาวฝรั่งเศษ ผู้ที่ให้กำเนิดสวนแนวตั้ง ซึ่งผลงานการจัดสวนของ...
การจัดสวน,ตกแต่งสวน,ตัดแต่งพรรณไม้

การตัดแต่งพรรณไม้หนึ่งในการดูแลรักษาและตกแต่งจัดสวน

0
การตกแต่งสวนกับการตัดแต่งพรรณไม้ การจัดสวนถึงแม้จะออกแบบได้สวยงามถูกต้องเพียงใด แต่หากไม่ได้รับการดูแลรักษาตกแต่งเพิ่มเติม ความสวยงามและความสมบูรณ์ต่างๆก็ค่อยๆลดลงไปตามกาลเวลา การดูแลรักษาและตกแต่งสวนอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือการตัดแต่งพรรณไม้ในสวนให้ดูสวยงาม มีระเบียบ หรือการตัดแต่งให้เป็นรูปทรงต่างๆเพื่อช่วยเพิ่มความน่าสนใจของสวนมากยิ่งขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้เจ้าของสวนสามารถลงมือทำได้ด้วยตัวท่านเอง ความหมายของการตัดแต่งพรรณไม้ การตัดแต่งพรรณไม้ เป็นการตัดส่วนที่ไม่ต้องการออก วัตถุประสงค์ของการแต่งก็เพื่อจะให้ไม้นั้นๆ มีรูปทรงตามที่ต้องการ การตัดแต่ง มักมีความจำเป็นกับไม้ประเภทไม้ยืนต้น กับไม้พุ่ม เนื่องจากไม้ยืนต้นและไม้พุ่ม ที่นำมาใช้ในการจัดสวนจะมีการเจริญเติบโตจนรูปทรงเปลี่ยนแปลงไป การตัดแต่งพรรณไม้ก็จะช่วยทำให้ ต้นไม้คงสภาพตามที่เราต้องการและมีความสวยงามมากขึ้น ลักษณะของไม้ที่ควรเริ่มตัดแต่งกิ่ง กิ่งไม้แห้งตาย กิ่งไม้ที่เจริญผิดรูปปกติ กิ่งไม้ที่เป็นโรค เช่นพบเชื้อรา กิ่งที่อ่อนแอฉีกขาด ต้องการให้ไม้ได้รูปทรงที่ต้องการ การตัดแต่งกิ่งพรรณไม้ การตัดแต่งพรรณไม้โดยเฉพาะไม้พุ่ม จะเริ่มตั้งแต่การเด็ดยอด เพื่อให้ไม้พุ่มแตกใบออกด้านข้าง เพื่อเป็นการลดความสูงของยอดพุ่ม หลังจากนั้นก็ทำการตัดแต่งกิ่ง พุ่มให้เป็นรูปทรงต่างๆที่สวยงามตามความต้องการ ในกรณีที่พุ่มไม้มีความหนาแน่นเกินไปก็สามารถทำการตัดแต่งกิ่งที่แกออกได้ ส่วนพุ่มไม้ที่แทงหน่อออกมาจะต้องตัดออกโดยตัดให้ลึกลงในระดับดิน หลังจากตัดแต่งไม้แล้วก็ให้ดูแลรักษารดน้ำตามปกติ การตัดแต่งพรรณไม้จะช่วยให้มีการแตกยอดกิ่งใหม่ทำให้ไม้พุ่มนั้นมีพุ่มที่สวยดูดกและแน่นขึ้น เครื่องมือที่ใช้ในการตัดแต่งพรรณไม้ การตัดแต่งพรรณไม้แต่ละครั้ง เครื่องมือที่ใช้จะต้องเหมาะสมกับงานนั้นๆ เครื่องมือจะต้องมีความคมและพร้อมสำหรับใช้งาน  เครื่องมืองที่ใช้ในการตัดแต่งกิ่งพรรณไม้ได้แก่ เลื่อยตัดแต่งกิ่ง  กรรไกรตัดกิ่ง กรรไกรตัดหญ้าก็สามารถใช้ได้สำหรับพรรณไม้ที่กิ่งไม่โตมาก ตัวอย่างพรรณไม้ที่ได้รับการตัดแต่งที่จะช่วยเติมเต็มความสมบูรณ์ของการจัดสวน  
การจัดสวน,จัดสวน,สวนแขวน

สวนไม้แขวนตัวเลือกในการจัดสวนในพื้นที่จำกัด

0
สวนไม้แขวนไอเดียการจัดสวนในพื้นที่จำกัด การจัดสวนนอกเหนือจากการปรับภูมิทัศน์หรือนำต้นไม้มาลงปลูกบนพื้นดินยังมีการจัดสวนแบบอื่นโดยการที่นำต้นไม้มาตกแต่งพื้นที่ส่วนอื่นๆในรูปแบบของแนวตั้ง หรือการแขวนต้นไม้ ซึ่งสามารถตกแต่งได้ทุกพื้นที่แม้กระทั่งบริเวณภายในบ้าน อาคาร หรือดาดฟ้า ถือเป็นไอเดียการจัดสวนง่ายๆที่ใช้ได้กับพื้นที่เล็กๆ สวนแขวนสามารถตกแต่งได้ดีแม้ในพื้นที่จำกัด เช่น คอนโดมิเนียม หอพัก อพาร์ทเม้น ทาวน์เฮ้าส์ ตึกแถว อาคารชุด หรือแม้กระทั่งภายในบ้าน การเลือกชนิดต้นไม้และภาชนะในการจัดสวนแขวน การเลือกพันธุ์ไม้ พันธุ์ไม้ที่นิยมการใช้เป็นไม้แขวน ควรเลือกไม้ที่มีการเจริญเติบโต ค่อนข้างทอดเลื้อย ปลายยอดอ่อนห้อยย้อยลงด้านล่าง หรืออาจเป็นไม้ที่มีใบและดอกสวยงามที่นิยมปลูกในกระถางขนาดเล็กได้ ประเภทของพันธุ์ไม้แบ่งได้เป็น2กลุ่ม ไม้ดอกประดับ มีจุดเด่นอยู่ที่ดอก มีทั้งดอกเดียวและดอกช่อ เป็นไม้ที่ต้องการแสงแดด โดยเฉพาะแสงแดดยามเช้า  เช่น กล้วยไม้ ไก่แดง โลบีเลีย เวอร์บีน่า ไม้ใบประดับ จุดเด่นอยู่ที่ใบกิ่งก้าน รูปทรงสวยงาม การเจริฐเติบโตสามารถห้อยย้อยลงมาได้ เช่น ไอวี่ พรหมกำมะหยี่ สายป่านดวงใจ...
สวนรีสอร์ท,จัดสวน,การจัดสวน

การจัดสวนสไตล์รีสอร์ทสวนแห่งธรรมชาติและการพักผ่อน

0
นิยามของการจัดสวนรีสอร์ท การจัดสวนสไตล์รีสอร์ท เป็นการจัดสวนเพื่อต้องการให้พื้นที่นั้นเป็นเหมือนกับสถานที่พักผ่อน มีความสมบูรณ์ของธรรมชาติ เป็นการปรับภูมิทัศน์ให้เกิดความร่มรื่นสวยงามตามสภาพของภูมิประเทศ สภาพอากาศหรือรูปแบบของสถานที่พักตากอากาศตามสถานที่ต่างๆ สิ่งสำคัญของการจัดสวนสไตล์รีสอร์ท 1.ภูมิประเทศ ภูมิประเทศเป็นตัวกำหนดแนวทางของการจัดสวนแนวนี้ เพื่อทำให้ง่ายต่อการออกแบบและความสมดุลของพื้นที่ เช่น เชิงเขา แม่น้ำ ลำธาร ทะเลสาบ 2.พรรณไม้ พรรณไม้คือเป็นสิ่งสำคัญของการจัดสวนทุกชนิด รวมทั้งสวนสไตล์รีสอร์ท ที่ต้องอาศัยความหลากหลายของชนิดพรรณไม้ 3.สภาพอากาศ เป็นตัวกำหนดชนิดของพรรณไม้ รวมถึงรูปแบบของหารตกแต่งเพราะการจัดสวนรีสอร์ท จะเน้นเข้ากับบรรกาศของพื้นที่และสภาพอากาศ ส่วนประกอบของการจัดสวนสไตล์รีสอร์ท ประตูทางเข้าออก ควรออกแบบเป็นซุ้มประตูรูปทรงต่างๆ บริเวณทางเข้าออกควรออกแบบจัดสวนปลูกพรรณไม้ให้เด่นสะดุดตา เช่น ปาล์มชนิดต่างๆ หมากนวล หมากเหลืองเป็นต้น รั้ว การออกแบบรั้วนิยมใช้รั้วไม้ ที่ไม่สูงมากนัก แล้วปลูกพรรณไม้ประดับตามแนวรั้ว การจัดสวนบริเวณสิ่งปลูกสร้าง ควรเน้นให้มีความสวยสง่างาม โดดเด่น มีทางเข้าออก ภายในอาคาร มีการจัด สวนหย่อม โขดหิน ลำธาร น้ำพุ  น้ำตก...
ดาษดา ปราจีนบุรี,จัดสวน,สวนดอกไม้

เที่ยวชมสวนดอกไม้ที่ ดาษดา แกลลอรี่ ปราจีนบุรี

0
ดาษดา แกลลอรี่ ปราจีนบุรี (dasada gallery) อาณาจักรแห่งดอกไม้ ดาษดา แกลลอรี่ สถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อน เพื่อให้ผู้ที่รักในธรรมชาติและชื่นชอบความสวยงามของดอกไม้ ด้วยพื้นที่ กว่า 800 ไร่บริเวณเชิงอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ฝั่งจังหวัดปราจีนบุรี ทำให้พื้นที่แห่งนี้เป็นสวนดอกไม้นานาพันธุ์ ที่สมบูรณ์แบบ อีกทั้งการบริการที่ครบวงจร ทั้ง รีสอร์ท (Dasada The Flower Es'Sense Resort)  ร้านไอศครีม(lalalla) ร้านอาหาร(bloom @ Dasada)  ห้องอาหาร(Mokara Cuisine) ซึ่งสามารถใช้เวลาอยู่กับความงดงามของเหล่า ดอกไม้หายาก พักผ่อน ถ่ายรูป และการออกแบบสถานที่ ที่ถูกใจคนที่ชื่นชอบในการจัดอย่างแน่นอน บรรยากาศภายในดาษดา แกลลอรี่ ปราจีนบุรี                                                                                                                                                                                                                                                                         สถานที่แห่งครอบครัว การมาท่องเที่ยวที่ดาษดา...
เฟอร์นิเจอร์มือสอง,เฟอร์นิเจอร์ไม้,ตกแต่งบ้าน

เฟอร์นิเจอร์มือสองตกแต่งบ้านด้วยงบประมาณที่คุ้มค่า

0
เฟอร์นิเจอร์มือสองของเก่าเมื่อนำมาเล่าใหม่ ด้วยในยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ไม้ว่าจะเป็นเทคโนโลยีเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์สือสาร ยานพาหนะ เมื่อมีรุ่นใหม่ๆออกมาสู่ตลาด ผู้คนก็หันไปใช้รุ่นที่ใหม่กว่า ทิ้งให้รุ่นเก่านอนตกกระป๋องอยู่ที่ห้องเก็บของ แม้กระทั่งของตกแต่งบ้าน จำพวกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเมื่อเทรนด์สมัยเปลี่ยนไปผู้คนก็นิยมเปลี่ยนแปลงตาม แต่สำหรับของตกแต่งบ้านต่างๆที่ใช้แล้ว ถึงแม้ว่าจะเป็นของเก่าที่เคยเป็นที่ไม่ต้องการ แต่เมื่อได้รับการซ่อมแซม บูรณะเสียใหม่ก็จะกลายเป็นของใหม่ ที่ดูแล้วมีความ คลาสสิค น่าหลงไหลไปอีกแบบ จึงกลายเป็นแนวการตกแต่งบ้านของผู้ที่นิยมใช้เฟอร์นิเจอเก่า เฟอร์นิเจอร์มือสอง มาเลือกใช้แต่งบ้าน ซึ่งทั้งสวยไม่เหมือนใคร แถมยังอยู่ในงบประมาณที่คุ้มค่าอีกด้วย ชนิดของเฟอร์นิเจอร์เก่า เฟอร์นิเจอร์มือสอง เฟอร์นิเจอร์ไม้เก่า เฟอร์นิเจอร์ไม้เก่า เป็นประเภทของเฟอร์นิเจอร์ได้รับความนิยมโดยเฉพาะในกลุ่มที่ หลงไหลในความสวยงามของเนื้อไม้ เนื่องจากเฟอร์นิเจอร์ไม้ในอดีตจะใช้ไม้เนื้อแข็งที่มีลวดลายสวยงาม ไร้รอยต่อของแผ่น เช่นไม้สัก ไม้มะค่า เป็นต้น รูปทรงของเฟอร์นิเจอร์ก็เป็นที่หลงไหลแก่ผู็ที่ชื่นชอบของเก่า และในปัจจุบันได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ เฟอร์นิเจอร์หนัง เฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากวัสดุหนังถือเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่มีความทนทาน กว่าวัสดุสังเคราะห์ในปัจจุบันมาก โดยจะพบว่ามีร้านรับซ่อมแซม เฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากหนังให้กลับมาเหมือนใหม่อยู่หลายแห่ง...
พื้นไม้เทียม,สีทาไม้,ระเบียงบ้าน

การซ่อมแซมและการทาสีพื้นไม้เทียมให้แลดูสวยงาม

0
การซ่อมแซมระเบียงบ้านที่ทำจากพื้นไม้เทียม สิ่งก่อสร้างต่างๆไม่ว่าจะเป็นอะไร เมื่อเวลาผ่านไปย่อมมีการเสื่อมสภาพ หากเราต้องการให้บ้านหรือสิ่งปลูกสร้างแสนรักของเราอยู่ไปนาน จึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลซ่อมแซมอย่างสม่ำเสมอ ยิ่งในส่วนประเภทพื้นบ้านยิ่งต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ โดยเฉพาะพื้นไม้เทียม วัสดุที่นิยมนำมาใช้ทำเป็นพื้นระเบียงบ้าน ซึ่งจะแตกต่างจากพื้นไม้ธรรมดา การเตรียมความพร้อมก่อนลงมือซ่อมแซมพื้นไม้เทียม ตรวจสอบสภาพของพื้นไม้เทียมว่ามีความสมบูรณ์ทุกจุดหรือไม่ โดยเฉพาะการแตกร้าวถึงแม้ว่าพบเพียงเล็กน้อยก็ควรจะเปลี่ยนแผ่นใหม่ทันที จัดเตรียมอุปกรณ์ซ่อมแซมให้พร้อม โดยเฉพาะอุปกรณ์ในการทาสี โดยควรเลือกใช้สีที่ใช้สำหรับพื้นไม้เทียม(Deck stain)โดยเฉพาะ ควรลงมือซ่อมแซมพื้นไม้เทียมในวันที่สภาพอากาศเป็นใจ มีแสงแดด ไม่ควรลงมือในวันที่ฝนตก อุปกรณ์ที่จำเป็นในการซ่อมแซมและทาสีพื้นไม้เทียม สว่าน,หัวสกรู,แท่นเลื่อย(ใบตัดปูน) หรือลูกหมูก็ได้ ปูนกาวอุดพื้นไม้เทียม, หรือวัสดุโป๊ะไม้สำเร็จรูป เช่น ของ Bayer หรือ  rothenburg ควรเลือกสีที่ใช้ให้ตรงกับสีที่จะใช้ทาพื้น กระดาษทรายขัดไม้ แปรงทาสี,อุปกรณ์ทาสี น้ำยาลอกสีไม้ ควรเลือกใช้น้ำยาแบบอย่างดีควรใส่ถุงมือยางป้องกันน้ำยากัดมือ แบบถูกกระป๋อง 200-300 บาท อย่างดี 500-600 บาท สีทาไม้,สีย้อมไม้ (มีให้เลือกหลายสี เช่นสีไม้แดง,สีไม้สัก,สีมะฮอกกานี สีประเภทนี้จะเขียนว่า (Deck stain) มีขายหลากหลายยี่ห้อ...
ของแต่งสวน,การจัดสวน

การนำของแต่งสวน มาช่วยเพิ่มสีสันในการจัดสวน

0
ของแต่งสวนการเพิ่มลูกเล่นใหม่สำหรับการจัดสวนทุกรูปแบบ นับวันกระแสของการจัดสวนรูปแบบใหม่ๆ ยิ่งมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ อีกทั้งของตกแต่งสวนแบบต่างๆก็มีให้เลือกมากมายขึ้น การที่จะนำของแต่งสวนเข้ามาเพิ่มลูกเล่นใหม่ๆหรือแต่งเติมการจัดสวนของเรานั้น จำเป็นต้องดูจากรูปแบบของการจัดสวนเดิมของเราด้วย เพื่อทำให้มีความเหมาะสมและช่วยเพิ่มความสวยงามให้กับสวนของเรา เพราะถ้าหากใช้ของตกแต่งสวนที่ไม่เหมาะจะทำเกิดความขัดแข้งกันและของแต่งสวนจะกลายเป็นเหมือนสิ่งกีดขวางไปเลยทันที แนะนำของแต่งสวนตามประเภทของการจัดสวน สวนหิน  ของแต่งสวนที่เหมาะสมกับสวนหิน จะเป็นพวก สิ่งของที่ทำมาจากหิน หรือ ปูนปั้น เป็นหลักเนื่อจากสวนหินได้รับอิทธิพลมาจากการจัดสวนแนวญี่ปุ่น ตัวอย่างของแต่งสวนหิน ได้แก่ โคมไฟหินทราย ตุ๊กตาหินทราย อ่างน้ำล้นหินทรายเล็กๆ สวนธรรมชาติ เป็นการจัดสวนแนวไทยๆมีต้นไม้ มีพื้นหญ้า เน้นความรุ่มรื่น ของแต่งสวนที่เหมาะสม จะต้องเป็นของที่กลมกลืมกับธรรมชาติ ไม่มีสีสันฉูดฉาด ตัวอย่างของแต่งสวน ศาลาไม้ทรงไทย ไม้หมอนรถไฟ อ่างไม้เก่า สวนบาหลี สวนที่ให้ความร่มรื่นสูง ต้นไม้จะเป็นพวกต้นไทร เฮลิโคเนีย พลับพลึง ปาล์ม ด้วยการเป็นสวนที่มีกลิ่นอายของวัฒนธรรมและศาสนา ของแต่งสวนจึงเน้นจำพวก รูปปั้นเทวดา ยักษ์...
หลังคากันสาด,วัสดุมุงหลังคา

ไอเดียการตกแต่งบ้านโดยการใช้หลังคากันสาดไม้ระแนงมาเพิ่มความสวยงาม

1
ความจำเป็นที่ต้องติดตั้งหลังคากันสาด หลังคากันสาดถือเป็นการต่อเติมอุปกรณ์ติดตั้งเพื่อป้องกันแสงแดดและฝน เพื่อไม่ให้เข้ามาสู่ตัวบ้านหรืออาคารได้โดยตรง โดยในอดีตการติดตั้งหลังคากันสาดจะไม่ได้คำนึงถึงรูปแบบและความสวยงามมากนัก โดยจะเน้นไปที่การใช้ประโยชน์ จึงอาจทำให้ความสวยงามของบ้านและอาคารลดลงไปบ้าง ยกตัวอย่างเช่น กันสาดผ้าใบ แต่ด้วยความจำเป็นและประโยชน์หลังคากันสาดก็ยังถือว่าจำเป็นอยู่ดี ดังนั้นการที่จะไม่ทำให้ความสวยงามของตัวบ้านลดลง จึงจำเป็นต้องเลือกแบบการติดตั้งกันสาดให้เหมาะสมกับตัวบ้าน เราจึงของแนะนำหลังคากันสาดสวยๆที่จะให้บ้านของคุณดูสวยงามและถือเป็นการตกแต่งบ้านไปด้วย การตกแต่งบ้านด้วยหลังคากันสาดไม้ระแนง ไม้ระแนงถือเป็นแนวการตกแต่งบ้านที่ได้รับความนิยมและช่วยเพิ่มความสวยงาม ไม่ว่าจะเป็น รั้วไม้ระแนง ระแนงบังตา ระแนงบังแดด เมือนำมาทำเป็นหลังคากันสาดจึงถือเป็นไอเดียที่น่าสนใจ  วัสดุที่ใช้ทำหลังคากันสาดไม้ระแนง ในส่วนโครงสร้าง มีทั้งการใช้ไม้ เหล็ก หรือใช้ทั้งไม้และเหล็กผสมกัน ในส่วนของวัสดุมุงหลังคา ควรเน้นไปที่วัสดุประเภทโปร่งแสง เช่นพวก ดีไลท์,โพลีคาร์บอเนต,แผ่นอะคริลิค หรือแผ่นกระจก เพื่อโชว์โครงสร้างได้อย่างชัดเจน ตัวอย่างกันสาดไม้ระแนงสวยๆ                                                                                                   จะเห็นได้ว่าหลังคากันสาด ถ้าได้รับการออกแบบเพื่อให้เข้ากับตัวบ้าน อีกทั้งการประยุกต์เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้อีก ถือเป็นไอเดียที่ดี ทำให้ลบภาพลักษณ์ของการติดตั้งกันสาดแบบเดิมๆ ดังนั้นจึงถือได้ว่าหลังคากันสาดไม้ระแนงถือเป็นไอเดียการตกแต่งบ้านที่น่าสนใจเลยทีเดียว
การจัดสวน,ต้นไม้จัดสวน

ขั้นตอนการจัดสวนการเลือกซื้อต้นไม้เพื่อนำมาใช้ในการตกแต่งสวน

0
ประเภทต้นไม้ที่นิยมใช้ในการจัดสวนและวิธีการเลือกซื้อต้นไม้ ก่อนที่เราจะทำการไปเลือกซื้อต้นไม้ จำเป็นที่ต้องรู้จักประเภทของต้นไม้ที่นิยมใช้ในการจัดสวน ว่าต้นไม้ประเภทไหนใช้สำหรับตกแต่งสวนตรงไหน เพื่อให้เราสมารถคำนาณในส่วนของปริมาณต้นไม้ที่จะใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่หรือไม่ ประเภทต้นไม้หลักๆมีดังนี้ ต้นไม้ใหญ่ เป็นต้นไม้ที่ปลูกเพื่อให้ร่มเงา เหมาะสำหรับการจัดสวนในบ้านที่มีบริเวณ โดย ส่วนมากจะนิยมใช้ 1-3 ต้น เช่น คูน ปีบ ประดู่ ตีนเป็ดฝรั่ง มะฮอกกานี  หูกระจง ฯ การเลือกซื้อต้นไม้ใหญ่ ที่นิยมในปัจจุบันจะเป็นการเลือกใช้ไม้ล้อม เป็นเป็นการนำต้นไม้ที่โตแล้วขุดรากขึ้นมาแล้วใช้ผ้าสแลนท์ห่อรากที่ติดกับดินไว้ การเลือกซื้อ ควรเลือกต้นที่รากแก้วงอกมาใหม่สำหรับพร้อมปลูกได้ทันที ควรหลีกเลี่ยงต้นไม้ที่พึ่งขุดขึ้นมาจากดินใหม่ๆมาปลูก ควรเลือกต้นไม้ที่มีประกันจากทางร้านหรือใช้ทีมงานของทางร้านมาปลูกให้ ต้นไม้ทำรั้ว เป็นต้นไม้ที่ไว้ปลูกเป็นแนวชิดกำแพง หรือปลูกไว้เป็นแนวล้อมอาณาเขตบ้านไว้ โดยจะเน้นไปที่ต้นไม้ที่ให้ใบหนา และดูแลรักษาได้สามารถติดแต่งได้ ต้นไม้ทำรั้วที่นิยมในปัจจุบัน ได้แก่ ต้นไทรเกาหลี ต้นโมก ต้นคริสติน่า ต้นชาฮกเกี้ยน ฯ การเลือกซื้อต้นไม้ทำรั้ว ที่นิยมปัจจุบันจะเป็นต้นไทรเกาหลี ซึ่งราคาจะมีหลายราคา ตามความสูงของต้น ขนาดที่นิยม จะมี ตั้งแต่...